Врата Медузы (Квест в Виртуальной Реальности)(מאחורי שער המדוזה (חדר בריחה במציאות מדומהBeyond Medusa’s Gate (Virtual Reality escape room) - Secretroom חדרי בריחהSecretroom חדרי בריחה

ירושלים
הרשמה

בבקשה תמלא/י את הפרטים

לשם אישור הזמנתכם, אנא מלאו את פרטי האשראי שברשותכם.

אנו מבטיחים לשמור על פרטיותכם וחיסיון הפרטים שנתתם. כמו כן אנו לא מחייבים את כרטיסכם אלא רק שומרים את הפרטים לפיקדון.

רק במקרים של ביטול הזמנה פחות מ-10 שעות לפני מועד המשחק או במקרה ולא תגיעו למשחק בשעה שנקבעה יחויב כרטיסכם ב-100 ש"ח.

/


[recaptcha class:recrec theme:dark]

60 דקות
1-2 משתתפים
תחילת המשחק

(מאחורי שער המדוזה (חדר בריחה במציאות מדומה

משחק ל-2 ממשתתפים יש לכם 60 דקות כדי למצוא יציאה ממערה ענקית הממוקמת בחופי הים האגאי שבהם הטילה עוגן ספינתם האגדית של הארגונאוטים. כדי להבטיח בריחה מוצלחת, השחקנים צריכים לשתף פעולה ולהפגין עבודת צוות יעילה, ללמוד לפתור בעיות והפגין תזמון מדויק כדי לפתור חידות ולמצוא את דרכם החוצה מתוך החוויה הזאת בקנה מידה של חדר. השחקנים מתחילים את ההרפתקה על ידי בחירת אחת משש דמויות שתייצג אותם והם גם יכולים לבחור בשבילה אביזרים המתייחסים לתקופה של יוון העתיקה.

בבקש/ה תבחר/י כמות המשתתפים

קבוצה של 2 אנשים
120 שח כל בן אדם
קבוצה של 4 אנשים
100 שח כל בן אדם
60דקות
1-2 משתתפים
+972584579797 info@secretroom.co.il יואל משה סלומון 16 ירושלים
בבקשה לוח-זמנים תבחר/י את התאריך וזמן של המשחק