Рай и Адגן עדן וגיהנוםHeaven and Hell - Secretroom חדרי בריחהSecretroom חדרי בריחה

אשדוד
הרשמה

בבקשה תמלא/י את הפרטים

לשם אישור הזמנתכם, אנא מלאו את פרטי האשראי שברשותכם.

אנו מבטיחים לשמור על פרטיותכם וחיסיון הפרטים שנתתם. כמו כן אנו לא מחייבים את כרטיסכם אלא רק שומרים את הפרטים לפיקדון.

רק במקרים של ביטול הזמנה פחות מ-10 שעות לפני מועד המשחק או במקרה ולא תגיעו למשחק בשעה שנקבעה יחויב כרטיסכם ב-100 ש"ח.

/

[recaptcha class:recrec theme:dark]

60 דקות
2-6 משתתפים
תחילת המשחק

גן עדן וגיהנום

יש שמועה שבמהלך מוות קליני אנשים יכולים לראות את החיים בצד השני. גן עדן וגיהנום. תהיה לך שעה אחת לחזור

בבקש/ה תבחר/י כמות המשתתפים

60דקות
2-6 משתתפים
+972 52 726 6852 info@secretroom.co.il HaMischar 1, Ashdod
בבקשה לוח-זמנים תבחר/י את התאריך וזמן של המשחק